Paglimot

angel-bampw-black-and-white-cemetery-gothic-graveyard-Favim.com-42201
Photo (c) flickr.com

Sa oras ng aking pagpikit
Humipa't huminahon sa nakasanayang mga bisig
Mabilis na humimlay sa iyong mga yakap
Tumigil sa pagluha, sarili'y nilingap
Tila 'di maalala, ganitong mga haplos
Mga linyang naibaon sa kapal ng alikabok
Tulungan ang isip, ngayo'y gulong gulo
Papanauliin ang espiritung pinagpira-piraso
Naghihikahos, uhaw at sabik
Dala ang nalalabi ng noo'y walang kapintasang gunita
Patuluyin nakapapasong init ng iyong katawan
Piliting ibalik ang tamis ng nakaraan
Minsan pang magpaligaw sa mga matang kahali-halina
Hanapin sa mga ito ang dating payak na pagnanais
Huwag munang talikuran at tayo'y magbakasakali
Na ang kasalukuyan ay kawangis parin ng dati
Ngunit nang sandaling magtagpo, gusto nang magpumiglas
Nang muli kang mahawakan, pait ang umiral
Naguumapaw ang mga alaalang kayhirap limutin
Mga bakas ng pagmamahalan, sabay nating burahin
Umalis at sumalangit, kay tagal na 'di nagusap
Mga kaluluwang akala'y sa isa't isa'y nakataan
Sa yakap na kay higpit sa gabing walang bituin
Nagliwanag ang lahat, natauhan, wala nang uukitin
Lumipas ang mga oras na hawak ang isa't isa
Binalot ng poot at lamig, puno ng dalamhati
Niyanig ng mga ulap, lubos sa pagiiyakan
Nagwawala ang sakit, nilimot na't iniwan
'Di na marinig ang pagpintig ng puso
At tayo'y bumitiw mula sa huling pagyakap
Lungkot ay tinalo ng dalisay na ligaya
Humihiyaw ang kwentong 'di pa man naguumpisa
Advertisements